Centrum Handlowe Jantar w Słupsku

Razem ze spółką Mayland Real Estate Sp. z o.o. współpracowaliśmy przy budowie oraz rozbudowie Centrum Handlowego „Jantar” w Słupsku. Liczące ponad 57 000 m2 powierzchni całkowitej CH Jantar jest największym centrum handlowym na Pomorzu Środkowym. Centrum Handlowe Jantar zostało otwarte 26 września 2008 roku. Zlokalizowano w nim 70 lokali, do dyspozycji klientów oddano 650 miejsc parkingowych. Poszerzając ofertę Centrum o cześć rozrywkową (nowoczesne kino, kręgielnia oraz strefa restauracyjna), Jantar stał się nie tylko miejscem robienia zakupów, ale również rodzinnego spędzania czasu wolnego.


W ramach tego projektu, nasze zadanie polegało na:
  • pełnieniu funkcji inwestora zastępczego przy realizacji hipermarketu w Centrum Handlowym „Jantar” w Słupsku  (2006 – 2007),
  • pełnieniu funkcji doradcy, głównego projektanta oraz inwestora zastępczego przy budowie Centrum Handlowego Jantar w Słupsku (46 000 m2); kierowaniu projektem Centrum handlowego, jak również koordynowaniu pracami wszystkich uczestników procesu budowlanego i koordynacji prac najemców (2006 – 2007),
  • pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji prac w butiku H&M w Centrum Handlowym „Jantar” w Słupsku (2008),
  • świadczeniu pomocy technicznej polegającej na monitorowaniu procesu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (2008),
  • przeglądach technicznych obiektów (2008),
  • pracach projektowych dla projektu rozbudowy Centrum Handlowego „Jantar” w Słupsku – szczegółowa koncepcja projektowa, projekt budowlany, wystąpieniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę (2009 – 2010),
  • koordynacji technicznej przy rozbudowie Centrum Handlowego „Jantar” w Słupsku; kierowaniu projektem centrum handlowego, jak również przygotowaniu, organizacji i koordynacji procesu budowlanego, zapewnieniu jego należytego przebiegu, przeprowadzaniu rozliczeń inwestycji, nadzorach (2010 - 2013).
 więcej >>

© 2021 |
pgom
PGOM Sp. z o.o. ul. Noakowskiego 12 lok. 4, 00-666 Warszawa, Polska, NIP 675-10-43-823, REGON 351284712, KRS: 0000009858 e-mail: pgom@pgom.pl