Centrum Handlowe Riviera w Gdyni

Razem ze spółką Centrum Wzgórze Sp. z o.o. współpracowaliśmy przy przebudowie i rozbudowie Centrum Handlowego „Riviera” w Gdyni. Jest to obecnie największe centrum handlowe w rejonie trójmiejskim. 70 000 m2 powierzchni handlowej na dwóch poziomach, pięciopoziomowy parking i 2 500 miejsc postojowych robi wrażenie.


W ramach tego projektu, nasze zadanie polegało na:
  • koordynacji i pilotażu prac najemców w Centrum Handlowym „Wzgórze” (12/2006 – 02/2007),
  • pełnieniu funkcji koordynatora technicznego dla projektu przebudowy i rozbudowy Centrum Handlowego „Wzgórze” (2006 – 2007),
  • pełnieniu funkcji generalnego koordynatora technicznego i zarządzającego inwestycją rozbudowy Centrum Handlowego „Wzgórze” (2007 – 2008),
  • pełnieniu funkcji inwestora zastępczego przy rozbudowie Centrum Handlowego „Wzgórze” polegającej na dobudowaniu dwóch poziomów parkingu wraz z budową niezbędnych sieci i dróg dojazdowych, modernizacji elewacji, utworzeniu dwóch wejść do istniejącej Galerii Handlowej oraz pracach modernizacyjnych wewnątrz Galerii Handlowej. Zakres prac obejmował również nadzory inwestorskie (2009 – 2011),
  • opracowaniu projektu budowlanego sieci zewnętrznych, dróg oraz przyłączy mediów wraz z nadzorem autorskim przy kolejnym etapie rozbudowy Centrum Handlowego „Wzgórze” w Gdyni (2010 – 2011),
  • koordynacji prac najemców,
  • współpracy przy projekcie polegającym na wybudowaniu nowej części budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingiem, ciągami ruchu pieszych, nośnikami reklam, wjazdami i wyjazdami,
  • pełnieniu funkcji inwestora zastępczego, pracach projektowych, koordynacji realizacji prac, kierowaniu budową oraz nadzorach inwestorskich (2011 - ).
 więcej >>

© 2021 |
pgom
PGOM Sp. z o.o. ul. Noakowskiego 12 lok. 4, 00-666 Warszawa, Polska, NIP 675-10-43-823, REGON 351284712, KRS: 0000009858 e-mail: pgom@pgom.pl